Welkom bij uitgeverij DaVinci, educatieve uitgeverij voor het basisonderwijs en expert op het gebied van wereldverkenning

Uitgeverij DaVinci
Schoolvieringen

Waarom Schoolvieringen?

Een cultuur van vieren, bezinnen en vertellen hoort wezenlijk bij het pedagogisch klimaat op de school. De viering is de ankerplaats van het leven. De bedoeling van deze vieringen is de belangrijke levenservaringen van kinderen te verdiepen. Vieringen vormen ook een schakel tussen de school en de samenleving.  Ze geven aan dat er naast de intellectuele activiteiten op een school ook aandacht is voor de sociaal-emotionele doelstellingen en welbevinden en betrokkenheid. Er wordt ruimte gemaakt om samen op verhaal te komen én om stil te staan. Vieringen en gedenkdagen zijn bouwstenen voor het menselijk leven en brengen er samenhang en structuur in. Bij vieringen horen verhalen en die zorgen ervoor dat je samenhang ziet met dat wat er in je eigen leven gebeurt. Ze kunnen als model dienen voor het leven. Vieringen zorgen dat een school beweegt vanuit een zijnsgerichte benadering in plaats van een consumptieve of rationele basis. Men laat zien zich bezig te houden met de kwaliteit van het leven zelf. Vieringen geven een saamhorigheidsgevoel, gemeenschapszin en onderlinge solidariteit als tegenhanger van een individualistisch ingestelde cultuur. De taal van de ratio wordt verbonden met de taal van het hart. Vieringen stimuleren de ontwikkeling van een verhalencultuur en geven levendig kleur aan de identiteit van de school.

Hoe organiseer je Schoolvieringen?

DaVinci Academie
Door het schooljaar in thema’s in te delen ontstaat een pedagogische continuïteit van vieren. Zo wordt voorkomen dat belangrijke zaken als levensvragen, pesten en waarden & normen alleen in geval van problemen op tafel komen, waarbij er ad hoc naar oplossingen moet worden gezocht. Door te vieren krijgen deze onderwerpen een gewortelde basis in het pedagogisch schoolklimaat. Zo kan het jaar bijvoorbeeld ingedeeld worden in de volgende vier thema’s:

  1. Ik & de ander
  2. Vrede & vrijheid
  3. Groei & ontwikkeling
  4. Gevoelens & vertrouwen

Binnen een thema kan stilgestaan worden bij speciale dagen zoals Kerst, Divali, Suikerfeest, het begin van een seizoen, Verkiezingsdag (als er gestemd wordt in de school), de kinderboekenweek, de dag van de Rechten van het kind…

Vieren en gedenken doe je niet alleen schoolbreed, maar ook in de klas. Dat begint bij het vieren van een verjaardag, maar ook andere dagen kunnen een plek krijgen, zoals: moeder- en vaderdag, kinderdag, het afscheid van een klasgenootje of…

Schoolvieringen van DaVinci

Het traject Schoolvieringen bestaat uit:

  • Een uitgebreide intake met de directie
  • Een studiedag voor het hele team met experts vanuit de DaVinci Academie
  • Drie vervolgdagen voor de kartrekkers uit het team, de mensen die de vieringen gedurende het schooljaar gaan regisseren

Het resultaat van het traject Schoolvieringen bestaat uit:

  • Een visiestuk over Vieringen gekoppeld aan de kernwaarden van de school
  • Een concrete handleiding voor elke klas met daarin wat en hoe te vieren en gedenken
  • Een concrete handleiding en jaarkalender voor de Schoolvieringen met kartrekkers die weten hoe ze dit kunnen regisseren

Tevens krijgt u het boek Vierende verhalen met daarin inspiratie voor de Schoolvieringen.

Interesse?

Vul het formulier in en wij nemen z.s.m. contact met u op.