Welkom bij uitgeverij DaVinci, educatieve uitgeverij voor het basisonderwijs en expert op het gebied van wereldverkenning

Uitgeverij DaVinci
Uitgeverij DaVinci

“Alles heeft te maken met al het andere” Leonardo DaVinci

Uitgeverij DaVinci is een educatieve uitgeverij voor het basisonderwijs die modern onderwijs in samenhang aanbiedt. Samenhang binnen vakken, binnen het team en binnen de schoolomgeving.

LiesbetDe uitgeverij is opgericht door Liesbet van Oosten. Toen zij als leerkracht voor de klas stond, had ze mooie plannen over werken vanuit de talenten van de kinderen en het werken vanuit hun eigen leervragen middels zelfontdekkend leren en een rijke leeromgeving. In de praktijk zat ze vast in haar rooster tussen spelling, begrijpend lezen, taal, hoofdrekenen, puzzeltaak rekenen, rekentaak, aardrijkskunde, geschiedenis en alle andere vakken. Er was geen tijd om de talenten en kwaliteiten uit de kinderen te halen, want het volgende vak stond al weer op het programma. Ondertussen studeerde ze Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde. Vanuit de combinatie theorie en praktijk ontwikkelde ze toen eigen thematisch lesmateriaal voor wereldverkenning, bedoeld voor het gebruik in haar eigen combinatieklas en op haar eigen school. Het werd een groot succes en al gauw werd dat bekend bij andere scholen in de omgeving. In 2001 kwam er een vraag van een collega-school naar het door haar ontwikkelde thematisch onderwijs. Samen met 10 andere scholen werden de handen ineen geslagen om alles professioneel uit te geven. En dat is uitgegroeid en uitgegroeid…

Een van de belangrijkste uitgangspunten is het toepassen van hoge ethische normen en waarden in het basisonderwijs, vanuit respect voor medemens, natuur en aarde.

DaVinci staat voor topkwaliteit. We halen het beste uit leerkrachten, kinderen en de omgeving van de school en dat doen we samen. We richten ons op het ontwikkelen van visie op de lange termijn. Daarin kijken we naar internationale ontwikkelingen en werken we samen met universiteiten, bedrijven en culturele instellingen om tot kwalitatief hoogstaand onderwijs te komen. Hoogstaand onderwijs voor iedereen, vanuit elk talent en vanuit alle intelligenties. Daarin stellen we ons daadkrachtig, gedurfd en origineel op.

DaVinci AcademieDaVinci doet aan talentontwikkeling, kennisbevordering en -uitwisseling door colleges, trainingen en studiedagen te geven vanuit hét kennis- en expertisecentrum voor het basisonderwijs: de DaVinci Academie.

Webbanner Bedrijvenambassadeur Oxfam Novib_EngelsPeople, planet en profit (de drie p’s) staan hoog in het vaandel en dus werkt DaVinci ook actief aan een betere wereld. We zijn lid van het Pact Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (Pact MVO) en zorgen daarmee dat de drie p’s aandacht krijgen in de regio. De boeken zijn natuurlijk gedrukt op papier met het FSC-keurmerk en we zorgen dat er zo min mogelijk wegwerpmateriaal gebruikt wordt. De lespakketten worden ingepakt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. DaVinci helpt ook ondernemers in landen om hun onderneming te starten en is actief lid van het netwerk Ondernemers voor Ondernemers van Oxfam Novib.